Ieder kind is uniek

Middels een brede activiteitenaanbod en het stimuleren van de kinderen in hun individuele behoeftes zorgen wij ervoor dat de kinderen optimaal gestimuleerd worden in de ontwikkeling van hun persoonlijke competenties.

Het kind staat centraal

Wij vinden het van belang dat ieder kind als individu wordt benaderd, er wordt geïnvesteerd in een goede relatie met het kind zodat ieder kind zich emotioneel veilig voelt.

Sociale Ontwikkeling

Wij zijn een mini-samenleving waarbij kinderen binnen een veilige omgeving ruimschoots kunnen oefenen en experimenteren met het eigen maken van sociale vaardigheden.

Welkom bij Kids Academy

Wie zijn wij

Elk kind verdient een goede start! Het doel van Kids Academy is het creëren van een thuisvervangend huis voor kinderen waarin zij klaar gestoomd worden voor een goede start. Op de dagen dat de kinderen aanwezig zijn bij Kids Academy, nemen wij op professionele wijze de verzorging over.

Kids Academy vangt kinderen op in een vertrouwde en beschermde omgeving, waarin de persoonlijke ontwikkeling centraal staat en ruime aandacht wordt geschonken aan de verschillende ontwikkelingsmogelijkheden (cognitief, motorisch, sociaal-emotioneel en creatief).

Kids Academy heeft een team van pedagogisch medewerkers met diverse culturele achtergronden die mee helpen om thuisvervangende opvang te bieden aan kinderen waarvan de ouders uit verschillende landen komen.

Onze missie

Waar staan wij voor?

Kinderdagverblijf Kids Academy is een particuliere kinderopvang organisatie in Amsterdam Zuidoost. Het doel van Kids Academy is het creëren van een thuis vervangend huis voor kinderen met werkende of studerende ouders. Op de dagen dat de kinderen aanwezig zijn bij Kids Academy, nemen wij op professionele wijze de verzorging in samenspraak met de ouder(s) over te nemen.

Dit bereiken wij door op professionele wijze kinderen op te vangen in een vertrouwde en beschermde omgeving, waarin de persoonlijke ontwikkeling centraal staat en er ruime aandacht wordt geschonken aan de verschillende ontwikkelingsmogelijkheden (cognitief, motorisch, sociaal-emotioneel, creatief en autonoom).

Bij Kids Academy werken we met ouders als partners. Wij overleggen met ouders om tot overeenstemming te komen over de zorg en ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind.

Daarnaast vinden wij het belangrijk om kinderen ontplooiingsmogelijkheden aan te bieden die aansluiten bij wat ze zelf aangeven en waarin wij de belevingswereld van het kind als belangrijkste bron van ontwikkeling zien. “Ruimte voor talent”

Nu inschrijven

Meer ruimte voor talent

Wij breiden onze opvang uit en kunnen met meer groepen erbij uw kind(eren) op onze opvang verwelkomen!

Met onze ruime openingstijden vangen wij kinderen op in een vertrouwde en beschermde omgeving, waarin de persoonlijke ontwikkeling centraal staat en ruime aandacht wordt geschonken aan de verschillende ontwikkelingsmogelijkheden (cognitief, motorisch, sociaal-emotioneel en creatief).

Wij nodigen u graag nog een keer gezellig uit om bij ons langs te komen en een indruk te krijgen van onze nieuwe opvangmogelijkheden. Wilt u hiervoor een afspraak maken of wilt u meteen een plek voor uw kind verzilveren?

Bel ons op het nummer 020-495 20 80 of stuur een mail naar info@kids-academy.nl.

Wij verwelkomen u graag op onze opvang.

Onze groepen

Meer informatie over onze groepen


GROEPEN
Kids Academy biedt verschillende opvangvormen aan kinderen in de leeftijd van 8 weken tot 12 jaar.

DAGOPVANG
Kinderen vanaf 8 weken tot en met 4 jaar worden opgevangen in het kinderdagverblijf ‘de dagopvang’. Deze opvangvorm is bestemd voor ouders die overdag werken of studeren. De kinderen kunnen vanaf 07.00 uur worden gebracht en kunnen tot 19.00 uur worden opgehaald.

BUITENSCHOOLSE OPVANG
Basisschoolkinderen van 4 tot en met 12 jaar worden opgevangen vóór en na schooltijd, in de vakantieperiode en op ADV dagen. De kinderen kunnen vanaf 07.00 uur opgevangen worden door Kids Academy. Ook worden zij dagelijks naar school gebracht. Na schooltijd worden zij weer opgevangen door Kids Academy. De kinderen van de buitenschoolse opvang kunnen eveneens tot 19.00 opgehaald worden.


Door het ondersteunen van emoties leert een kind dat zijn signalen en initiatieven worden opgemerkt, dat het serieus genomen wordt en dat het er mag zijn. Bij kinderen van 0-1 jaar ligt het accent in de omgang op dit aspect. Hier mee wordt de basis voor de verdere ontwikkeling gelegd.

Voorbeeld: Reageren op een huilende baby door bijv. te zeggen: “ik hoor je, ik kom er zo aan”. Op deze manier hoort de baby het bekende geruststellend geluid van de pedagogisch medewerkers en de andere kinderen merken dat de pedagogisch medewerkers de huilende baby serieus neemt, wat hun een gevoel van veiligheid geeft. Een ander voorbeeld is dat een baby niet zomaar uit zijn bedje wordt getild. Er wordt eerst oogcontact gemaakt, daarna wordt de baby verteld wat er gaat gebeuren. Hierdoor krijgt de baby op zijn niveau controle over de situatie.

  • Wij hebben zo vaak als mogelijk oogcontact met de baby. De baby merkt dat hij gezien wordt en maakt een begin met het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.
  • Tijdens het verschonen en de fles geven, nemen wij de tijd om echt contact te maken met de baby.
  • Wij benutten en creëren kansen voor oogcontact en aandacht. Baby’s worden in een stoeltje of op schoot bij de tafel-, lees- en kringmoment betrokken.
  • Wij zeggen wat we doen en waar we mee bezig zijn zodat de kinderen weten wat er gebeurt en zich veilig kunnen voelen.


Tijdens het spelen en werken leren kinderen en met name peuters, zelfredzaam en zelfstandig te worden. Het uitgangspunt is dat ieder kind alles zelfstandig doet (spelen, neerzetten, pakken, jas aantrekken, schoenen aantrekken, opruimen) tenzij daarbij hulp nodig is. Bij Kids Academy leren wij de kinderen de activiteiten zelfstandig uit te voeren. Daarnaast leren ze de regels en rituelen in de groep, zodat ze zelf keuzes kunnen maken en zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen spel en werk.

Wat wij willen is dat een kind zelfvertrouwen ontwikkeld en zich voldoende veilig leert te voelen in zijn omgeving. Een veilige hechting is daarom van levensbelang. Onze pedagogisch medewerkers moeten daarom een goed gevoel hebben voor samenwerking met het kind. Deze samenwerking bevordert exploratiegedrag bij het kind, welke weer de hele ontwikkeling van het kind bevordert.


De buitenschoolse opvang hecht veel waarde aan het groepsgevoel en de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Op de woensdagmiddag en vakantiedagen is er meer tijd en gelegenheid om samen activiteiten te ondernemen. Dit kunnen bijvoorbeeld activiteiten en uitstapjes zijn; knutselen, speurtochten, film huren, spelletjes, speeltuinen, kinderboerderij, bioscoop, theater, boswandeling, fietsen, dierentuin of pretpark, zwemmen.

In de mediahoek kunnen ze lezen, computeren, puzzelen of een andere rustige activiteit doen. De kinderen van oudere leeftijd kiezen er soms voor om alvast het huiswerk te maken. Dit kan dan ook in de mediahoek. Ze vragen hierbij ook eens ondersteuning. Waar mogelijk ondersteunt de pedagogisch medeweker.

Vanuit de knutselkast kunnen ze met verschillend materiaal bezig zijn. Hetzij met verf, papier of klei. Of gewoon een mooie tekening maken.

Wanneer er een activiteit wordt georganiseerd zijn er richtlijnen waar de pedagogisch medewerkers zich aan moeten houden. De pedagogisch medewerkers mogen zelf bijvoorbeeld een bezoek aan een pretpark organiseren. De activiteit wordt samen met de kinderen besproken en daarna uitgevoerd.


Contact of een Rondleiding?

Kom eens langs of stuur ons een bericht

Wij nodigen je graag uit voor een rondleiding op onze vestiging.
Zo krijg je een gevoel van onze werkwijze en onze mensen.
Rondleidingen zullen plaatsvinden onder de huidige covid-voorzorgsmaatregelen.

KINDERDAGVERBLIJF KIDS ACADEMY
Bijlmerdreef 1289
1103 TV, Amsterdam

Telefoon:
020 495 20 80

Email:
info@kids-academy.nl

LRKP:
Dagopvang: 106691120
Naschoolseopvang: 960556059