Een warm welkom bij
Kids Academy

Elk kind verdient een goede start! Wij creëren een thuis-vervangend huis voor kinderen waarin zij klaar gestoomd worden voor een goede start.

Onze missie

Kinderdagverblijf Kids Academy is een particuliere kinderopvang organisatie in Amsterdam Zuidoost. Het doel van Kids Academy is het creëren van een thuis vervangend huis voor kinderen met werkende of studerende ouders. Op de dagen dat de kinderen aanwezig zijn bij Kids Academy, nemen wij op professionele wijze de verzorging in samenspraak met de ouder(s) over te nemen.

Dit bereiken wij door op professionele wijze kinderen op te vangen in een vertrouwde en beschermde omgeving, waarin de persoonlijke ontwikkeling centraal staat en er ruime aandacht wordt geschonken aan de verschillende ontwikkelingsmogelijkheden (cognitief, motorisch, sociaal-emotioneel, creatief en autonoom).

Bij Kids Academy werken we met ouders als partners. Wij overleggen met ouders om tot overeenstemming te komen over de zorg en ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind.

Daarnaast vinden wij het belangrijk om kinderen ontplooiingsmogelijkheden aan te bieden die aansluiten bij wat ze zelf aangeven en waarin wij de belevingswereld van het kind als belangrijkste bron van ontwikkeling zien. “Ruimte voor talent”

Onze groepen

Babygroep

Wij hebben zo vaak als mogelijk oogcontact met de baby. De baby merkt dat hij gezien wordt en maakt een begin met het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. Tijdens het verschonen en de fles geven, nemen wij de tijd om echt contact te maken met de baby. Wij benutten en creëren kansen voor oogcontact en aandacht. Baby’s worden in een stoeltje of op schoot bij de tafel-, lees- en kringmoment betrokken. Wij zeggen wat we doen en waar we mee bezig zijn zodat de kinderen weten wat er gebeurt en zich veilig kunnen voelen.

Peutergroep

Tijdens het spelen en werken leren kinderen en met name peuters, zelfredzaam en zelfstandig te worden. Het uitgangspunt is dat ieder kind alles zelfstandig doet (spelen, neerzetten, pakken, jas aantrekken, schoenen aantrekken, opruimen) tenzij daarbij hulp nodig is. Bij Kids Academy leren wij de kinderen de activiteiten zelfstandig uit te voeren. Daarnaast leren ze de regels en rituelen in de groep, zodat ze zelf keuzes kunnen maken en zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen spel en werk. Wat wij willen is dat een kind zelfvertrouwen ontwikkeld en zich voldoende veilig leert te voelen in zijn omgeving. Een veilige hechting is daarom van levensbelang. Onze pedagogisch medewerkers moeten daarom een goed gevoel hebben voor samenwerking met het kind. Deze samenwerking bevordert exploratiegedrag bij het kind, welke weer de hele ontwikkeling van het kind bevordert.

Buitenschoolseopvang

De buitenschoolse opvang hecht veel waarde aan het groepsgevoel en de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Op de woensdagmiddag en vakantiedagen is er meer tijd en gelegenheid om samen activiteiten te ondernemen. Dit kunnen bijvoorbeeld activiteiten en uitstapjes zijn; knutselen, speurtochten, film huren, spelletjes, speeltuinen, kinderboerderij, bioscoop, theater, boswandeling, fietsen, dierentuin of pretpark, zwemmen. Vanuit de knutselkast kunnen ze met verschillend materiaal bezig zijn. Hetzij met verf, papier of klei. Of gewoon een mooie tekening maken.

Contact

Wij nodigen je graag uit voor een rondleiding op onze vestiging. Zo krijgt je een gevoel van onze werkwijze en onze mensen.

KINDERDAGVERBLIJF KIDS ACADEMY
Bijlmerdreef 1289
1103 TV, Amsterdam

Telefoon:
020 495 20 80

Email:
info@kids-academy.nl

LRKP:
Dagopvang: 106691120
Naschoolseopvang: 96055605

Contact of een rondleiding?